Průmyslové kotly

Průmyslové kotly

Priemyselné kotly a kotolne

VERNER SK s.r.o. – spoľahlivý a osvedčený partner v oblasti priemyslových kotolní

Priemyselné kotly a celé kotlové systémy značky VERNER vykazujú maximálnu spoľahlivosť a dlhú životnosť. Prísna kontrola kvality a moderné výrobné zaradenie zaisťujú vysokú kvalitu priemyselných kotlov a kotolní. Cieľom je maximálna efektivita, ekologická prevádzka a skorá návratnosť celej investície.
Priemyselné kotly na biomasu značky VERNER sa využívajú k príprave teplej a horúcej vody, prípadne pary. Kotolne slúžia k energeticky úspornému vykurovaniu budov v priemysle, v teplárňach, v kancelárskych objektoch, obytných zariadeniach, škôl či nemocníc. Priemyselné kotly sa veľa využívajú i v priemyselnej a remeselnej sfére, kde slúžia pre výrobu procesného tepla.
Priemyselné kotly dodávame vo výkonovej rade od 225 kW do 2 500 kW, v kaskáde až 10 000 kW. Vďaka veľkej variabilite spaľovania biomasy v rôznych formách patria priemyselné kotly VERNER ku špičke na európskom trhu.

Kde sa priemyselné kotly značky VERNER využívajú?

V priemysle:

  • Výroba nápojov, potravín a krmív
  • Chemický a farmaceutický priemysel, liehovary a pivovary
  • Prádlovne, čistiarne
  • Stolárstva, nábytkárske firmy a ďalšie výrobné firmy
  • Peletárne a sušiarne

Pre vykurovanie a prípravu TUV v privátnych a verejných zariadeniach

  • Firmy, haly, administratívne budovy a hotely
  • Školy, škôlky, nemocnice, domovy dôchodcov a nápravné zariadenia
  • Bazény, plavárne, poľnohospodárske areály

Pre lokálne a diaľkové zásobovanie tepla

  • Sídlisk, mestských častí, obcí i celých miest

Ekológia a dostupnosť paliva

Zatiaľ čo zdroje ropy, uhlia a plynu raz narazia na svoje dno alebo budú tak drahé, že si ich nebudeme môcť dovoliť ďalej používať, tak na našej planéte za jeden rok vyrastie 3,5 krát viac biomasy, ako by ľudstvo stačilo spotrebovať k výrobe všetkej používanej energie.
Veľmi zaujímavé sú i ekologické aspekty, ako napr. ich CO2 neutralita. Pri spaľovaní sa do ovzduší uvoľní len také množstvo CO2, ktoré prijímala pôvodná rastlina z ovzduší v priebehu procesu fotosyntézy. Takéto vlastnosti nemá žiadny iný, dnes bežne využívaný zdroj tepelnej energie. Je celkom pravdepodobné, že biomasa významne smeruje na titul ,,palivo budúcnosti“.